Salesforce Service Cloud

Salesforce Service Cloud

โลกเราปัจจุบันมีช่องทางมากมายให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ออกเสียง แสดงความคิดเห็นให้กับสินค้าหรือแบรนด์ของคุณ

Salesforce Service Cloud ช่วยรวบรวมช่องทางการแสดงความคิดเห็นจากลูกค้าทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว ช่วยคุณสามารถจัดการปรับแต่งดูแลได้โดยง่าย

เราช่วยกลุ่มธุรกิจสร้างและพัฒนาโปรแกรม ฟังเสียงความคิดเห็นจากลูกค้า (Voice of Customer) โดยรวบรวมข้อมูลจากช่องทางมากมายเช่น

  • Call Center
  • Live Chat
  • Facebook
  • Social Media อื่นๆ
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจัดการของ Salesforce Service Cloud
Register for Audit
  • Get Started