กลยุทธ์การโฆษณาและการตลาด

กลยุทธ์การโฆษณาและการตลาด
เรามีทีมที่เชี่ยวชาญได้รับการรับรองในการทำสื่อโฆษณา คิดเนื้อหา และการใช้ช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าพร้อมทั้งรักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ โดเมนที่เราเชี่ยวชาญ ได้แก่:
  • Online Influencer Marketing
  • Content Creation for Social Media
  • Google Search / YouTube / Google Display Network
  • Facebook / Instagram / WhatsApp
  • Programmatic
  • Line Ads Platform
  • Tik Tok Ads Platform
  • Taboola / Outbrain
  • Linkedin / Twitter
วิธีการที่เฉพาะเจาะจงของเรา

ทีมนักวางแผนทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตัลของเราจะกำหนดช่องทางการใช้สื่อต่างๆ การใช้โฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิและผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้งบประมาณที่ได้รับ

Register for Audit
  • Get Started