วิธีการของเรา

วิธีการของเรา

เราเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่บริษัทของคุณอยู่จากนั้นจึงสร้าง AiQ Digital Marketing Framework ที่เหมาะสม

  1. วิเคราะห์สินทรัพย์ทางดิจิทัลและประสบการณ์การเดินทางของลูกค้า
  2. วิเคราะห์ความสามารถในการถูกค้นพบ
  3. วิเคราะห์การจัดการข้อมูลลูกค้า
  4. วิเคราะห์การทำการตลาดผ่านเนื้อหาต่างๆ
  5. วิเคราะห์การสร้างและประสานสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าของแบรนด์
  6. วิเคราะห์ช่องทางสื่อแบบมีค่าใช้จ่ายที่ใช้อยู่
  7. วิเคราะห์การกระจายสินค้าอีคอมเมิร์ซ

จากการวิเคราะห์ เราสามารถระบุข้อบกพร่องของสินทรัพย์ทางดิจิทัล กลยุทธ์ และแผนการของคุณเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะกับความต้องการของคุณต่อไป

การวางแผนทางการตลาดโดยไม่มีโครงสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะทำให้บริษัทไม่สามารถเข้าใจถึงการวัด ผลตอบแทนจากการลงทุนได้

เราตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆทางการตลาดแบบ Full Funnel ที่นำไปสู่การขายจากการสร้างแบรนด์ไปจนถึง การสร้างและการรักษาลูกค้า และเพิ่มยอดขาย

Register for Audit
  • Get Started