กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า

กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ในยุคปัจจุบัน เรามีช่องทางในการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรีวิวบนช่องทางต่างๆ การทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การเข้าร่วมโปรแกรมความภักดี (Loyalty Program) ของคุณ หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณทางออนไลน์

ฐานข้อมูลลูกค้าคือศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

เราเป็นผู้นำในการวางแผนรวมข้อมูลลูกค้า การแบ่งกลุ่ม การสื่อสารแบบรายบุคคล และการจัดการโปรแกรมความภักดี

ช่องทางสื่อสาร: รีวิวบน Facebook และ Google แชทสด (Live Chat) Line BC และแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ช่องทางสื่อสาร: รีวิวบน Facebook และ Google แชทสด (Live Chat) Line BC และแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เราเชี่ยวชาญ: CleverTap, SalesForce, Insider, Message Bird, AiQ Line CRM, CRM, Email, SMS, App Push, Facebook and Google Customer Audience

วิธีการที่ไม่เหมือนใครของเรา

เราจะเริ่มจากการประเมิณการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าของ Funnel ของคุณ และนำเสนอกลยุทธ์ที่ช่วยเติมเต็มช่องทางการขายของคุณอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเราจึงแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้า กำหนดเส้นทางการทำการตลาดแบบติดตามเป้าหมาย (Retargeting) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ

Register for Audit
  • Get Started