5 อันดับข้อผิดพลาดในการทำโฆษณาบนเฟซบุ๊กที่เราพบมากที่สุด

ในปัจจุบัน เฟซบุ๊กได้กลายเป็นช่องทางในการทำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากที่สุด มีผู้ใช้มากกว่า 2.4 พันล้านคนในทุกเดือนและมีอัลกอริทึมขั้นสูงที่เข้าใจพฤติกรรมและความตั้งใจของผู้ใช้

Read More
11/09/2019 0 Comments
Register for Audit
  • Get Started