Swensens

 

บริการที่ใช้

 

Audience IQ ให้บริการแบบ end-to-end ได้แก่:

 • การออกแบบโปรแกรมความภักดี
 • การออกแบบการเดินทางของลูกค้าสาย
 • การพัฒนาแพลตฟอร์ม Line BC
 • การบูรณาการคูปอง
 • การกำหนดค่า POS กับทีมไอที

 

การจัดการสื่อหลังการเปิดตัว:

 • การวางแผนส่งเสริมการขาย
 • แผนการสื่อสารรายเดือน
 • กลยุทธ์และการออกแบบที่สร้างสรรค์
 • การจัดการแคมเปญ
 • การรายงานและการวิเคราะห์
Register for Audit
 • Get Started