Konvy

 

บริการที่ใช้

 

Konvy ต้องการปรับปรุงธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงเพิ่มการรักษาลูกค้าผ่านอัตราการซื้อคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงอัตรา Conversion ของแอปควบคู่ไปกับการลดการละทิ้งรถเข็น 

 

Audience IQ ให้บริการแบบ end-to-end ได้แก่:

 • เคลฟเวอร์แทป:
  • การแบ่งส่วนผู้ชม
  • พัฒนาการเดินทางของลูกค้า
  • ผลักดันแอป
 • การออกแบบการตลาดผ่าน SMS
 • การออกแบบการเดินทางของลูกค้า
 • คำเตือนให้ซื้อ
 • เพิ่มลงตะกร้า
 • โฆษณาส่งเสริมการขายแบนเนอร์
Register for Audit
 • Get Started