Air Exchange

Air Exchange

 

บริการที่ใช้

 • การออกแบบเส้นทางของลูกค้าบนเว็บ
 • กลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
 • การจัดการสื่อดิจิทัลแบบชำระเงิน

Read More
08/10/2020 0 Comments

CleverTap

CleverTap

 

บริการที่ใช้

 • กลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
 • การเพิ่มจำนวนผลลัพธ์: หน้า Landing Page และสื่อ
 • การจัดการกิจกรรม – การสัมมนาผ่านเว็บ

Read More
08/10/2020 0 Comments

Phillip Morris International (PMI)

Phillip Morris International (PMI)

 

บริการที่ใช้

 • การจัดการ Salesforce
 • การจัดการเนื้อหา
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำรายงาน

Read More
08/10/2020 0 Comments

Workmate

Workmate

 

บริการที่ใช้

 • การเพิ่มจำนวนผลลัพธ์: หน้า Landing Page และสื่อ
 • การจัดการเนื้อหา

Read More
08/10/2020 0 Comments

Seekster

Seekster

 

บริการที่ใช้

 • การสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่าน CleverTap

Read More
08/10/2020 0 Comments
Register for Audit
 • Get Started