ความร่วมมือล่าสุดของเรากับ MessageBird สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การสื่อสารกับธุรกิจควรทำได้ง่ายเหมือนกับการสื่อสารกับเพื่อน การผสมผสานทั้งสองช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า  (หรือ omni-channel) ของ MessageBird ช่วยให้ธุรกิจสามารถสนทนาได้อย่างคล่องตัวผ่านช่องทางที่ลูกค้าต้องการเช่น SMS,
Voice, Line, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, WeChat, Email และอื่น ๆ

Read More
20/05/2021 0 Comments
Register for Audit
  • Get Started