ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบฟรี

สิ่งที่รวมอยู่ในการตรวจสอบ:

เราตรวจสอบวิธีที่บริษัทของคุณ รวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูล ในการสื่อสารกลับไปยังลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป เราจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการข้อเสนอแนะต่างๆ ทำให้คุณเห็นมุมมองของลูกค้า 360 องศา ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในกลยุทธ์คู่แข่งของคุณ

บริการการตลาด CRM ของเราจะช่วยคุณ:

  • กระตุ้นยอดขายซ้ำและการรักษาลูกค้า
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
  • ดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มจนปิดการขาย
  • พัฒนา ROI ของช่องทางการตลาดดิจิทัลของคุณ
  • ใช้แพลตฟอร์ม CRM ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

บริการระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ของเรา

แพลตฟอร์มความผูกพันของลูกค้า CleverTap

เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้า

เข้าใจผู้ใช้ของคุณให้ดีขึ้น

มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง

เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญตามความต้องการของคุณ

สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลจาก Analytics

มุ่งสู่ความสำเร็จพร้อมไปกับพันธมิตรของเรา

คำแนะนำจากลูกค้าของเรา

Register for Audit
  • Get Started