การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิตัล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับสำหรับคำแนะนำและ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

การเรียนคอร์สนี้ช่วยคุณด้านไหนบ้าง?

องค์กรของคุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิตัลอยู่หรือไม่? ถ้าใช่ คุณสามารถสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่างให้กับบริษัท ของคุณได้ ด้วยการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม AiQ Education ได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Digital Transformation เพื่อช่วยให้ผู้จัดการธุรกิจในประเทศไทย สามารถพัฒนาทักษะและใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาองค์กรของคุณ

เรามีหลักสูตรระยะสั้น 4 รายวิชา พร้อมประกาศนียบัตรรับรองหลังจบหลักสูตร สำหรับเพิ่มในประวัติของคุณได้

ทักษะที่คุณจะได้พัฒนา

เรียนรู้วิธีการนำทางเศรษฐกิจรายบุคคล ด้วยรูปแบบการตลาด 3 ด้าน

เรียนรู้วิธีการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยวิธีที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม

เรียนรู้วิธีการนำข้อมูลลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร:

  • หลักสูตรระยะสั้น 4 รายวิชา
  • ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน
  • คุณสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ตามสะดวก
  • เรียนสดทุกวันอาทิตย์ และ 2 ชั่วโมง สำหรับช่วงถาม – ตอบ

Modules:

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัล : การแทรกแซงด้านกำลังคนและวิธีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ในโลกดิจิทัลทุกวันนี้ทั้งคนทำงาน และบริษัทจำเป็นต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ออกมาเพื่อให้อยู่รอดในธุรกิจได้ ในชั้นเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานอย่างไร เราสำรวจรูปแบบการตลาด 3 ด้านและให้กรอบการทำงานแก่นักเรียนเกี่ยวกับวิธีสร้างแนวคิดการลงทุนทางธุรกิจใหม่ ๆ

2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัล : วิธีเชื่อมโยงกับลูกค้าของคุณในยุคดิจิทัล หลากหลายบริษัทกำลังเผชิญกับอุปสรรค เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้ ในชั้นเรียนนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้การปรับลดจากการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไป และเปลี่ยนเป็นการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจเฉพาะมากขึ้น เราจัดทำกรอบกลยุทธ์ที่ทุก แบรนด์สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริงตามหลัก “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัล : วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าให้เกิดประโยขน์สูงสุด ข้อมูลเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ CRM (การบริหารความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า) ความท้าทายในวันนี้คือมีข้อมูลจำนวนมากในหลาย ๆ แพลตฟอร์มที่ บริษัทต้องรวบรวมเพื่อนำมาใช้ในทำงาน ในชั้นเรียนนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้การจัดทำกรอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้คุณสามารถยกระดับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น เรามีแพลตฟอร์มที่ทันสมัยรองรับ เช่น: CleverTap และ Qualtrics

4. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ : ข้อแนะนำสำคัญสำหรับการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมาขายในโลกออนไลน์: ธุรกิจจำนวนมากยังไม่แน่ใจว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทเหมาะสมกับการขายอีคอมเมิร์ซหรือไม่ และลังเลที่จะขายออนไลน์เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรภายใน รวมถึงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ในชั้นเรียนนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งรวมถึง: ช่องทางการขาย, การขายตรงไปยังผู้บริโภคและการทำการตลาดดิจิทัล, วิธีพัฒนากลยุทธ์การกระจายการขาย ช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว และกลยุทธ์การตลาดระดับสูงที่ช่วยผลักดันยอดขายของบริษัท

เรียนผ่านระบบออนไลน์:

  • คุณสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน
  • ในแต่ละสัปดาห์คุณจะได้ฟังการบรรยายในชั้นเรียนผ่านวีดีโอ โดยวิดีโอแบ่งออกเป็น 5 ถึง 10 แนวคิดหลัก
  • ผู้เรียนจะต้องฟังการบรรยายและทำงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับแต่ละรายวิชา
  • ผู้เรียนสามารถถามคำถาม แบบเรียลไทม์ในช่วงถาม – ตอบได้ทุกสัปดาห์ โดยอาจารย์จะประเมินผลงานของคุณพร้อมให้คำแนะนำ

เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริง

Course Certificate

ผู้เรียนทุกคนที่เรียนจบครบ 4 หลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองสำเร็จการศึกษา

Register for Audit
  • Get Started